Kraftprisar

Produkt                                                                                                              Pris

Marknadspris                     Kostpris +  elsertifikat + mva.NO2

Gjeldande prisar                Januar (NO2 -Kristiansand):                             79,2 øre/kWh

                                          Januar (NO5-Bergen)                                        79,1 øre/kWh

                                          Januar (NO1-Oslo)                                            79,5 øre/kWh     

                                           Veke 5:                                                             78,6 øre/kWh

                                           Forventa veke 6:                                               74,2 øre/kWh


 

Noreg er delt inn i 5 prisområder

Noreg er delt inn i 5 prisområder

Spotpris

Kva vart prisen for forrige måned?
Klikk her for den historiske prisutviklinga!

Les meir om:

Dagens spotpris
- Kraftnyheter
- Standard kraftleveringsavtale (pdf)

 

Kraftlevering frå Kvinnherad Energi AS skjer i samsvar med standardvilkår for levering av elektrisk kraft som er utarbeidd av Energi Norge (tidl EBL -Energibedriftenes landsforbund) og Forbrukarombodet. ( sjå vilkåra her)

For ein oversikt over dagens (siste 8 døgn) spotprisar klikk her: Nordpool Spot

Her finn du dagens spotprisar. Trykk på NOK så får du prisen i norske kroner. Flyttar du komma ein plass mot venstre får du nettoprisen i øre/kWh.

Kvinnherad Energi leverer pt. til kundar i prisområdene N05 (Vest Noreg), N01 (Sør Norge nord for Oslo), N02 (Sør Norge sør for Oslo).

Ein må betale den prisen som gjeld det prisområdet ein tilhøyrer, sjå inndeling her. Prisområder Noreg.


Offentlege avgifter: 25% mva er medrekna i prisane. - Standard kraftleveringsavtale (i pdf-format)